Aktuali informacija DUK
Aktuali informacija DUK

Juridinė informacija

Data
Pavadinimas
Failas
2021-01-04
UAB Mano Būstas Vakarai daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų taisyklės
2019-04-17
Įsakymas dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus UAB"Šilalės būstas" priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimo taisyklių
2018-12-21
Dėl Šilalės rajono daugiabučių gyvenamūjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo
2016-12-30
STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“
2015-08-05
2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 patvirtinti Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai
2012-07-01
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4 knyga – daiktinė teisė
2012-07-01
Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas