Aktuali informacija DUK
Aktuali informacija DUK

Juridinė informacija

Data
Pavadinimas
Failas
2020-01-23
Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus UAB Mano Būstas Vilnius priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų taisyklės
2019-02-26
Įsakymas 2018-12-03 "Dėl priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų taisyklių patvirtinimo"
2018-11-02
Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus UAB "Naujamiesčio būstas" priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų taisyklės
2018-01-09
Renovacijos projekto įgyvendinimas
2017-03-30
2017 m. kovo 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-685 patvirtintos Statinių naudojimo priežiūros taisyklės
2017-03-30
2017 m. kovo 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-685 patvirtintos Statinių naudojimo priežiūros taisyklės
2017-03-10
Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus UAB "Naujamiesčio būstas" priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų taisyklės
2017-01-03
Įsakymas 2017-01-03 "Dėl priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų taisyklių patvirtinimo"
2016-12-30
STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“
2016-12-30
STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“
2016-02-01
Daugiabuciu namu bendrojo naudojimo objektu administratoriaus UAB Naujamiescio bustas prieziuros paslaugu ir atnaujinimo darbu pirkimu taisykles
2016-02-01
Isakymas del prieziuros paslaugu ir atnaujinimo darbu pirkimu taisykliu patvirtinimo
2015-08-05
2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 patvirtinti Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai
2015-08-05
2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 patvirtinti Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai
2012-07-01
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4 knyga – daiktinė teisė