Aktuali informacija DUK
Aktuali informacija DUK

Juridinė informacija

Data
Pavadinimas
Failas
2020-01-02
Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarka
2018-01-22
Radviliškio tarybos sprendimas dėl Radviliškio raj. daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimo maksimalaus tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-01-22
Radviliškio tarybos sprendimas dėl Radviliškio tarybos 2009.11.26 sprendimo nr T 848 Dėl miestų ir miestelių ir kitų gyvenamųjų vietovių aplinkos tvarkymo, švaros ir viešosios tvarkos taisykliu pakeitimo
2018-01-22
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo
2018-01-22
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo
2018-01-22
Radviliškio tarybos sprendimas dėl Radviliškio raj. savivaldybės tarybos 2014.06.26 sprendimo nr T-767 dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalų tarifų nustatymo pakeitimo
2017-06-01
Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus UAB Radviliškio būstas priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų taisyklės
2016-12-30
STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“
2015-08-05
2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 patvirtinti Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai
2012-07-01
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4 knyga – daiktinė teisė
2012-07-01
Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas